Đánh giá tài chính cho vay và tài chính đảm bảo trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam (phần 2)

Trong năm 2018, ngân hàng nhà nước muốn tiếp tục hạ lãi suất để tạo động lực cho các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, không có nhiều khả năng cho việc giảm này, do chi phí tài chính hiện tại. Trong quý đầu tiên của năm 2019, lãi suất Continue Reading