5 ngân hàng an toàn nhất tại Mỹ (phần 2)

CoBank

CoBank cũng là một thành viên của Hệ thống Tín dụng Nông nghiệp Hoa Kỳ. Ngân hàng này cung cấp các khoản cho vay bán buôn và bán lẻ trực tiếp cho nông dân và những người tham gia kinh doanh nông nghiệp ở 23 bang. Tính đến năm 2015, CoBank nắm giữ tài sản tổng cộng 117 tỷ USD.

Các hành vi gian lận chỉ có thể được báo cáo qua đường dây nóng qua điện thoại, nhưng không có dịch vụ 24/7. Do đó, nếu bạn ở múi giờ khác sẽ gặp khó khăn khi làm việc với ngân hàng. CoBank có cung cấp dịch vụ chuyển khoản ngân hàng quốc tế, nhưng họ chắc chắn không phải là ngân hàng thân thiện nhất đối với du khách quốc tế.

Ngân hàng CoBank

AgFirst

AgFirst là một ngân hàng tín dụng nông nghiệp khác. Giống như Agribank, AgFirst là công ty chỉ cho vay bán buôn, với tài sản là 30 tỷ đô la vào năm 2017. Giống như hầu hết các ngân hàng tín dụng nông nghiệp, hoạt động của AgFirst mang tính bản địa hóa cao, chỉ phục vụ 18 bang miền Đông và Puerto Rico. AgFirst có nền tảng ngân hàng trực tuyến để bạn có thể quản lý các khoản vay thông qua máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

AgFirst đặt trọng tâm vào an ninh mạng, tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng NIST 800-171r1 và sử dụng chiến lược phòng thủ nhiều mặt để bảo vệ thông tin.

Farm Credit Bank of Texas

Giống như Agribank, Farm Credit Bank of Texas (FCBT) là một tổ chức cho vay bán buôn phục vụ ngành kinh doanh nông nghiệp. FCBT là một ngân hàng địa phương nhỏ hơn, nắm giữ tổng tài sản 22,8 tỷ USD. Nó phục vụ các hoạt động kinh doanh nông nghiệp lớn, phức tạp, chủ yếu liên quan đến thực phẩm và tiện ích nông thôn, vì vậy không phải là lựa chọn chính xác cho các nhà tư bản du mục.

Related Post