Đánh giá tài chính cho vay và tài chính đảm bảo trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam (phần 1)

Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bắt đầu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung vào giữa những năm 1980. Tuy nhiên, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, một số bộ phận của nền kinh tế đã có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và suy thoái tài chính, điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe chung của hệ thống ngân hàng.

Từ năm 2009 đến năm 2011, lãi suất đã tăng chóng mặt do lạm phát cao, bất chấp các chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (ngân hàng nhà nước). Khả năng tiếp cận tín dụng bị hạn chế và thanh khoản chung của hệ thống ngân hàng thấp khiến các ngân hàng chạy đua tăng thêm lãi suất huy động. Năm 2012, bong bóng bất động sản nổ đã gây ra khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng và dẫn đến một lượng lớn nợ xấu (NPL) trong hệ thống.

Cuộc khủng hoảng năm 2012 dẫn đến một loạt các biện pháp can thiệp và cải cách tái cơ cấu ngân hàng của chính phủ, đã cho thấy kết quả trong những năm gần đây. Lợi nhuận ngân hàng và chất lượng tài sản đang được cải thiện ở hầu hết các ngân hàng lớn. Nền kinh tế phát triển mạnh và giá bất động sản cao hơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý tài sản thế chấp và tái cơ cấu nợ xấu, tăng lợi nhuận và thúc đẩy nguồn vốn. Nhìn chung có thể thấy rằng mặt bằng lãi suất giảm. Nguyên nhân đến từ tính thanh khoản cao của thị trường.

Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1% và tăng các khoản vay cho nông nghiệp, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ lên hơn 20%.

Cho vay tại Việt Nam

Related Post