Sự phát triển pháp luật và quy định về cho vay tại Việt Nam (phần 2)

Theo các quy định này, các khoản cho vay tái cấp vốn không còn được cho phép, trừ khi khoản vay đáp ứng các điều kiện sau quy định tại Thông tư 39:

  • Khoản vay nhằm trả khoản vay tại chính tổ chức tín dụng cho vay để trả lãi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình. Khoản vay này đã bao gồm chi phí lãi vay trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc là
  • Khoản vay là để trả nợ tại tổ chức tín dụng khác hoặc trả nợ nước ngoài, trong trường hợp đó phải đáp ứng ba điều kiện:

+ Khoản vay phục vụ các hoạt động kinh doanh;

+ Thời hạn của khoản vay mới không vượt quá thời hạn còn lại của khoản vay trước đó; và

+ Thời hạn của khoản vay trước đó chưa được cơ cấu lại.

Lãi suất và phí

Trước Thông tư 39, vẫn chưa rõ liệu các khoản vay ngân hàng có bị áp trần lãi suất 20% / năm đối với tất cả các giao dịch dân sự theo Bộ luật Dân sự năm 2015. Mức trần này đã tác động đến thị trường cho vay tiêu dùng hay không vì lãi suất cho vay trong lĩnh vực này có xu hướng cao hơn nhiều so với 20% mỗi năm. Lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay doanh nghiệp và cho vay phi tiêu dùng thường thấp hơn mức trần này.

Thông tư 39 khẳng định rằng các khoản vay ngân hàng không bị giới hạn 20% này. Ngân hàng và người đi vay được tự do thỏa thuận lãi suất cho vay, trừ các khoản cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam trong một số lĩnh vực nhất định. Chúng bao gồm các khoản cho vay nhằm mục đích phát triển nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu và hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp và các doanh nghiệp công nghệ cao. Ngoại lệ này nhằm khuyến khích các lĩnh vực tham gia và lãi suất của các khoản vay này được giới hạn ở mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng nhà nước công bố.

Mặc dù hầu hết các ngân hàng hoan nghênh việc làm rõ rất cần thiết về lãi suất tối đa, nhưng họ cũng đưa ra lo ngại về giới hạn áp dụng đối với các khoản vay trong các lĩnh vực mục tiêu.

Sự phát triển pháp luật và quy định về cho vay tại Việt Nam

Related Post