Sự phát triển pháp luật và quy định về cho vay tại Việt Nam (phần 3)

Giới hạn này có khả năng phản tác dụng vì chúng có thể khiến việc cho vay trong những lĩnh vực này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các ngân hàng thay vì chuyển thêm các khoản vay cho họ, đặc biệt nếu lãi suất thấp hơn chi phí huy động vốn của ngân hàng.

Ngoài ra, Thông tư 39 cũng áp dụng trần lãi suất quá hạn: 150% lãi suất thông thường đối với số tiền gốc quá hạn (đây không phải là thay đổi mới vì điều này cũng đã được quy định trước Thông tư 39) và 10% mỗi năm đối với số lãi quá hạn. Giới hạn lãi suất quá hạn này được nhiều ngân hàng cho là quá thấp, đặc biệt là giới hạn lãi suất quá hạn cố định 10% / năm.

Phương thức cho vay

Các khoản cho vay quay vòng và đảo nợ không được phép chính thức ở Việt Nam theo các quy định trước đây. Thông tư 39 hiện cho phép những người đi vay có nhu cầu tài trợ cho chu kỳ kinh doanh không quá một tháng được vay quay vòng từ ngân hàng với thời hạn đến ba tháng. Các khoản vay luân chuyển cũng có thể được thực hiện với điều kiện người đi vay không có bất kỳ khoản nợ xấu nào và thời hạn của khoản vay luân chuyển không quá 12 tháng kể từ lần giải ngân ban đầu hoặc một chu kỳ kinh doanh của người đi vay.

Tiền tệ cho vay

Thông tư 39 quy định rõ ngân hàng và khách hàng vay có thể thỏa thuận đồng tiền cho vay (nếu khoản vay bằng ngoại tệ thì áp dụng quy định về cho vay bằng ngoại tệ). Tuy nhiên, Thông tư 39 yêu cầu khoản vay phải được hoàn trả bằng chính loại tiền đã vay. Các khoản cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được giới hạn trong một số trường hợp do Ngân hàng nhà nước thống kê (ví dụ: cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán nhập khẩu đủ tiêu chuẩn nhất định, cho vay ngắn hạn để sản xuất, xuất khẩu và cho vay đầu tư ra nước ngoài đã được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Ngân hàng nhà nước dự kiến ​​sẽ tiếp tục hạn chế cho vay ngoại tệ trung và dài hạn trong những năm tới.

Ngôn ngữ

Theo Thông tư 39, các hợp đồng vay sẽ được soạn thảo bằng tiếng Việt hoặc cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Vì vậy, ngôn ngữ tiếng Việt là bắt buộc trong tất cả các hợp đồng vay.

Trình tự thu hồi nợ

Theo Thông tư 39, ngân hàng và khách hàng vay có thể thỏa thuận trình tự thu hồi nợ. Tuy nhiên, nếu khoản vay quá hạn, Thông tư 39 yêu cầu các ngân hàng trước tiên phải thu hồi nợ gốc, sau đó là lãi chưa trả của khoản vay.

Ngoài ra, theo Thông tư số 01/2020 / TT-Ngân hàng nhà nước ngày 13/3/2020, Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, duy trì phân loại nợ để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19.

Ngôn ngữ tiếng Việt là bắt buộc trong tất cả các hợp đồng vay.

Related Post