Tiêu chuẩn Base II với các ngân hàng tại Việt Nam

Đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, tiêu chuẩn Basel II đã trở thành một yêu cầu quan trọng trong quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn hệ thống. Tuy nhiên, việc áp dụng Basel II ở Việt Nam vẫn còn chậm.

Năm 2014, Ngân hàng nhà nước đã công bố áp dụng thử nghiệm phương thức quản lý vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II. Theo chương trình này, 10 ngân hàng được lựa chọn áp dụng Basel II vào đầu năm 2020. Các ngân hàng này là Vietcombank, VietinBank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Sacombank, Techcombank, Ngân hàng Á Châu, VPBank, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) và Maritime Bank. Basel II được thực hiện theo Thông tư số 41/2016 / TT-Ngân hàng nhà nước (Thông tư 41) của Ngân hàng nhà nước.

Thông tư 41 thực hiện ba trụ cột của Basel II:

– Tỷ lệ đáp ứng đầy đủ năng lực (CAR): CAR yêu cầu tối thiểu là 8%. Theo Thông tư 41, để tính hệ số CAR, vốn chủ sở hữu bao gồm Cấp 1 và Cấp 2 sau khi đã khấu trừ. Việc phân loại tài sản dựa trên tỷ lệ rủi ro tín dụng. Chẳng hạn, 0% đối với vàng, 0% đối với các khoản phải thu từ các tổ chức tài chính quốc tế, và 90% đối với các khoản phải thu từ các công ty vừa và nhỏ;

– Rà soát Giám sát: các ngân hàng phải thực hiện rà soát toàn diện mức độ an toàn vốn và có chiến lược duy trì mức độ an toàn vốn của mình; và

– Kỷ luật thị trường: các ngân hàng được yêu cầu công bố các yếu tố quan trọng của hoạt động kinh doanh, rủi ro và quản lý rủi ro. Theo Thông tư số 22/2019 / TT-Ngân hàng nhà nước ngày 15/11/2019 của Ngân hàng nhà nước, thời hạn mới để tất cả các ngân hàng đáp ứng Basel II được kéo dài đến ngày 1/1/2023.

Tính đến tháng 1/2020, có 18 ngân hàng được Ngân hàng nhà nước công nhận áp dụng thành công tiêu chuẩn Basel II: Vietcombank, MB, VPBank, VIB, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và TPBank (OCB và TPBank không nằm trong 10 ngân hàng được lựa chọn ban đầu) , BIDV, Techcombank, ACB, MSB, HDBank, VietBank, Viet Capital Bank, LienvietpostBank SeABank, Nam A Bank, và Shinhan Bank cũng như Standard Chartered Việt Nam. Trong số 10 ngân hàng được lựa chọn ban đầu, Vietinbank và Sacombank chưa đạt được tiêu chuẩn Basel II.

Tiêu chuẩn Base II với các ngân hàng tại Việt Nam

Related Post